سفارش تبلیغ

ثبت شرکت
صبا
هرکه شما را دوستبدارد، خدا را دوست داشته است، و هرکه شما را دشمن بدارد، خدا را دشمن داشته است . [امام هادی علیه السلام ـ در زیارت جامعه ـ]
 

 

 

برایم از قرآن بگو Say me about quran